24 de out de 2010

deconstruíndo a artaud

letras sachadas de o teatro e o seu dobre
os números indican a paxinación segundo a edición de pocket edhasa. a tradución… é o que hai. os textos están sacados de con-texto.


30 o teatro é […] contaxioso 104 un medio de auténtica ilusión 105 isa linguaxe espida do teatro 55 permite obter realmente ouro 81 expresar obxectivamente certas verdades secretas 84 perturbar e encantar e excitar continuamente 96 darnos todo canto poida atoparse no amor 56 é un espellismo 71 un estado anterior á linguaxe 74 que apenas nos separa do caos 93 lonxe de copiar a vida 31 unha verdadeira peza de teatro perturba

45 as ideias claras son ideias acabadas e mortas 112 é preciso ante todo que […] exista 115 o dereito de rachar co sentido usual da linguaxe 124 descubrir ainda a gramática 125 da NECESIDADE da lingaxe máis que da linguaxe 126 esa especie de palpitación emocional sen a cal a arte é gratuíta 158 un exercicio de liberdade intelectual 160 unha forza secreta que gaña ao público, como un grande amor

94 hai un risco 91 non somos libres
94 coido que val a pena aventurarse

Nenhum comentário: