3 de out de 2010

avión-aeroporto-avión.

friaxe. stockholm que non se espera que lle roubes. primeira ópera da miña vida -boring. upssala fermosísima regalando gana de. arte=pensamento. ballet -mmmmm. arte=xogo. stockholm by bike. museo-karaoke; en clave de abba. arte/moderno -andy e miró e dalí e picasso e man ray e kamdinsky e viola e lang e klein e cartierbresson e matisse e leavergine a rezar "at the basis of boby art [...] one can discover the unsatisfied need for a love that extends itself without limit in time-the need to be loved for what one one is and for what one want to be-the need for a kinf of love that confers unlimited rights-the need for what is called primary love". stockholm by bike, again and again -like a child. arquipélago: in-men-so. grinda, a verde, a auga, e a verba förbjuden e matinar que se a import-áron será porque antes non prohibían rien de rien. ópera -again, bella, bellissima, la donna é mobile. stocoholm e roubar como traizón-como feito que provoca a perda da confianza e o roubo que deixa de importarme para importar-me esa confianza. embaixada -boring.
avión-aeroporto-avión

Nenhum comentário: