13 de abr de 2013

artigo 3


dúbidas mañaneira estúpidas arredor da primeira oración do artigo 3 da constitución española.

"El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla".

pregúntome se se lle pode poñer unha multa a un cativo español de ano e medio (ou encarcelalo, quen sabe, nun reformatirio de menores, por exemplo), por non coñecer o castelán.  tampouco sei como vai o tema das multas por falar mal o castelán, se é peor meter mal o pronome ou usar mal o pretérito pluscuamperfecto. tamén me gostaría saber se, por exemplo, un chinés que se acaba de nacionalizar español, ten un tempo de marxe antes de que lle poidan multar por non colocar ben os adxectivos nunha oración. gostaría tamén de saber se ser galego, alixeira a multa ou condena de, por exemplo, usar mal os tempos compostos. e interésame particularmente saber se no caso de usalo para escribir, é moi grabe, perdón, grave,  escribir todo en minúsculas ou cambiar a o b polo v.

a cousa é que por outra banda, estoume dando conta de que tampouco tes o deber de usar o castelán, así que sempre podes alegar, por exemplo, en chinés, en galego, en linguaxe de signos ou mesmo por telepatía, que ti coñeces perfectamente o castelán, pero que non che da a gana de usalo, e que como non tes o deber de facelo... non a vas facer, e que non che poden multar.

aínda unha última cousiña: coñecer (http://www.wordreference.com/definicion/conocer) o castelán significa saber usalo... ou non?

bom, teño que durmir máis.
se non, non me entero de nada.


Nenhum comentário: