4 de ago de 2012

nom sei

nom sei o que
é
A NATUREZA

nin onde
están
OS LÍMITES

onde remata a natureza
e comeza o que nom é
A NATUREZA

o que saiba a resposta
que tire a primeira pedra
A PRIMEIRA PEDRA
A PEDRA PRIMIXENIA

querer sabelo todo
é so unha maneira de morrer

querer sabelo todo

Nenhum comentário: