22 de jun de 2011

país

(conto para ler moi baixiño)

hai un anxo diante que che invita
seino porque o lin nun conto moi pequeniño
tan pequeno que non di nada sobre como é un paraíso
moito menos como é cando está en ruínas

é posible que o anxo non diga nunca que está en ruínas
que che invite ao paraíso e ti tragues co conto
quen di que os anxos din toda a verdade?

se as ruínas son un erre, un a e un o
-p-a-r-a-í-s-o- queda en -p-a- - -í-s- -

iso é o que máis medo me da
que calquera país sexa un paraíso en ruínas

(fragmento de "subir o telón". 2006)

Nenhum comentário: